Mozgalice - Enigmatika (2023)

Neki meseci imaju 30 a neki 31 dan. Koliko ih ima 28 dana?

Ti si moj sin a ja nisam tvoj otac. Ko je to rekao?

Čovek živi u kući kojoj svi prozori gledaju prema jugu. Pored kuće prolazi medved. Kakve je medved boje?

Možete li točno prebrojati koliko je olovaka na slici?

Mozgalice - Enigmatika (1)

U vreći se nalazi 10 belih i 10 crnih čarapa. Koliko najmanje čarapa treba izvući da biste imali par čarapa?

∗Rešite ovaj zadatak

Mozgalice - Enigmatika (2)

Konj oko vrata ima privezano uže od 5 metara. Staja sa senom je na udaljenosti od konja 10 metara, a konj ipak može doći do staje. Kako?

Enciklopedija se sastoji od 10 knjiga koje su složene po redu, na polici. Svaka knjiga ima 1.000 stranica. Ne brojeći korice knjiga, koliko se stranica nalazi između prve i zadnje stranice u enciklopediji.

Izračunaj broj 4937 pomoću brojeva 8, 7, 9, 5, 58 i 721

Mozgalice - Enigmatika (3)

Doktor vam je prepisao tri tablete i rekao da ih trebate popiti u razmaku od pola sata. Koliko će vremena proteći između prve i zadnje tablete.

Kako ovaj trougao pretvoriti u tri jednaka trougla?

Mozgalice - Enigmatika (4)

Kako oduzeti 1 od 19 da se dobije 20?

Majina majka ima troje dece. Jedno se zove Tin, drugo Leo. Kako se zove treće dete?

Takmičiš se u trčanju i u jednom trenutku prelaziš trećeg po redu trkača. Na kojem si sad mestu?

Koji broj nedostaje?

Mozgalice - Enigmatika (5)

Na pecanje idu dva sina i dva oca, a ipak ih je samo trojica. Kako to?

Koliko dva i po štapa imaju krajeva?

Ako na ovoj slici nađete više od 18 trouglova, onda ste natprosečno inteligentni!

Mozgalice - Enigmatika (6)

Kokoš i po snese jaje i po za dan i po . Koliko jaja snese devet kokoši za devet dana?

Tri prijatelja iznajmila su hotelsku sobu i platili po 10 dolara svaki. Soba je koštala 25 dolara umesto 30 dolara pa je vlasnik hotela poslao radnika da im vrati 5 dolara. Svaki od prijatelja je uzeo po 1 dolar a radniku su dali 2 dolara za njegovu uslugu. Dakle:Svaki od prijatelja je platio po 9 dolara za sobu.To je ukupno 27 dolara. Radniku su dali 2 dolara. Šta se dogodilo sa jos jednim dolarom kojega nema???

∗PITALICA: Koja reka se sastoji od titule, veznika, note i broja?

Mozgalice - Enigmatika (7)

Imate devet kuglica od koji je jedna teža nego ostale. Kako ćete pronaći tu kuglicu u samo dva merenja koristeći vagu sa tasovima.

Koji broj nastavlja niz:

Mozgalice - Enigmatika (8)

Možete li spojiti sve tačke sa četiri prave linije u jednom potezu, ne dižući olovku sa papira.

Mozgalice - Enigmatika (9)

Imate 2 kante – jednu od 3 litre i drugu od 5 litara.
Pomoću njih morate izmeriti tačno četiri litre vode. Kako?

U jednoj se sobi nalaze tri sijlice, a u drugoj sobi tri prekidača. Kako ćemo saznati koji prekidač pali koju sijalicu, ako iz sobe sa prekidačima ne vidimo sobu sa sijlicama i smemo samo jedanput preći iz jedne sobe u drugu.

Možete li dodavanjem jedne linije učiniti da ovaj rezultat bude tačan.

Mozgalice - Enigmatika (10)

Čovek stoji ispred portreta kada ga neko upita: “Čija je to slika koju gledate?”
On odgovori: “Nemam braće ni sestara, ali otac čovjeka na slici je sin mog oca.”
Čiju sliku je gledao?

Izračunaj broj 4731 pomoću brojeva 6, 6, 5, 7, 42 i 774.

Mozgalice - Enigmatika (11)

Nekog su čoveka upitali koliko ima godina, a on je rekao:
Prekjuče sam imao 25, a sledeće godine imaću 28.
Ovo je moguće samo jedan dan u godini. Kada je on rođen?

Dodavanjem samo jedne linije neka rezultat bude 100.

Mozgalice - Enigmatika (12)

Učenici su, na času geometrije, dobili zadatak da iz znaka crvenog krsta, sa što manje rezova, naprave kvadrat. Sanja je to uspela uz pomoć samo dva reza. Kako je to učinila?

Mozgalice - Enigmatika (13)

Ivan je od svog oca juče dobio 500 dinara, Dino je od svog oca dobio 200. Ipak, nakon toga su njih dvojica, umesto 700, imali samo 500 dinara više nego pre. Kako?

∗Izračunaj broj 5159 pomoću brojeva [9, 7, 1, 6, 16, 507]

Mozgalice - Enigmatika (14)

Toni, Petar i Leon poznati su kao izelice. Naime, svaki od njih može sam samcat pojesti celu tortu. Toniju za to treba 2 sata, Petru 3 sata a Leonu šest sati. Za koliko će njih trojica zajedno pojesti celu tortu?

∗Svako dete u porodici ima najmanje 3 brata i najmanje 3 sestre. Koji je najmanji broj dece u porodici a da su ispoštivani zadani uslovi?

Koji broj nedostaje?

Mozgalice - Enigmatika (15)

staro doba seljaci su se često obraćali vračarama za pomoć, kako bi im one prorekle budućnos. Tako je jednog dana neki mladi bračni par došao da upita seosku vračaru za savet. Njihovo pitanje glasilo je: „Dobili smo u miraz 1 kravu i 1 kozu. Hoće li naše stado narasti i koliko će biti?“. Stara im je vračara, u skladu sa svojom tajnovitošću, odgovorila: „Vaše će stado rasti tako dugo dok broj koza pomnožen sa brojem krava ne dadne rezultat u ogledalu.“Znate li koliko će, prema vračari, njihovo stado biti veliko?

∗Izračunaj broj 2370 pomoću brojeva [5, 3, 7, 7, 51, 168]

Mozgalice - Enigmatika (16)

Došao neki čovek u ludnicu i tvrdi: Ja sam sam sebi deda. Je li tako nešto moguće?

Na seminar je stiglo devetero učesnika koji se međusobno nisu poznavali. Trener ih je zamolio da se svi međusobno upoznaju, rukuju i kažu jedni drugima svoje ime. Možete li izračunati koliko je rukovanja bilo, kada su se svi međusobno upoznali?

Koji je broj 5 puta veći od zbira svojih cifara?

Koji broj nastavlja niz:

Mozgalice - Enigmatika (17)

∗5 radnika će ofarbati zgradu za 35 dana. Ako im se, nakon 5 dana rada, pridruži još 20 radnika, koliko im još dana treba da završe posao?

∗Prošlog leta posetila me moja rođaka. Svako poslepodne odigrale bismo partiju domina. Za svaku pobedu pobednica bi zaradila čokoladu. Nakon što smo odigrale poslednju partiju (a te je večeri odlazila), prebrojale smo sve pobede i poraze i izračunale da mi duguje 14 čokolada, iako je i ona sama odnela pobedu u 9 partija. Možete li izračunati koliko je dana moja rođaka provela kod mene?

∗Ako je 6c5b6 + c3a6c = a62b45 koju vrednost ima broj abc?

Mozgalice - Enigmatika (18)

∗Juče, u šetnji parkom, video sam ukupno 18 bicikala i tricikala. Pri tome sam izbrojao ukupno 45 točkova. Možete li iz toga zaključiti koliko je u parku bilo tricikala?

∗Zanimanja Milera, Tomića i Kneza su doktor, advokat i učitelj. Učitelj, koji je jedinac, zarađuje najmanje. Knez, koji je oženio Milerovu sestru, zarađuje više od advokata. Možete li odrediti što je ko po zanimanju?

∗Izračunaj broj 2670 pomoću brojeva [9, 3, 1, 7, 21, 825]

Mozgalice - Enigmatika (19)

∗Imamo tri kutije, čiji sadržaj ne možemo videti, a od kojih svaka sadrži po dve kuglice: u jednoj se nalaze dve bele, u jednoj dve crne a u jednoj se nalazi jedna bela i jedna crna kuglica. Svaka je kutija obeležena nalepnicom, ali na svakoj se kutiji nalazi pogrešna nalepnica. Koji je najmanji broj kuglica koji moramo izvaditi kako bismo tačno mogli utvrditi sadržaj svake kutije?

Izračunaj broj 2140 pomoću brojeva 5, 7, 9, 1, 25 i 177.

Mozgalice - Enigmatika (20)

∗Kada gospođu Janić upitate za godišta njene dece ona vam odgovara da su najmlađi ili Ana ili Bruno, a Ana je najstarija samo ako Karlo nije najmlađi. Možete li iz toga zaključiti koji je brat stariji, a koji mlađi?

∗Dva oca i dva sina otišli su na pecanje. Svaki je od njih ulovio jednu ribu, a ipak su svi zajedno ulovili samo tri ribe. Zašto?

∗Gospodin i gospođa Miler i njihovo dvoje dece sasvim su jednostavna porodica. A ako su samo dve od četiri navedene tvrdnje tačne, možete li zaključiti koja su njihova imena, odnosno ko je ko u porodici?- Ivan i Lana su rođaci.- Bruno je stariji od Ivana.- Dina je mlađa od Brune.- Dina je starija od Lane.

∗Tri čoveka stoje u koloni, jedan iza drugog, tako da zadnji vidi dvojicu ispred sebe, onaj u sredini vidi samo onog ispred sebe, a prvi u koloni ne vidi ni jednog od njih. Tu su takođe i kape: tri plave i dve crvene. Svakome od njih jedna je stavljena na glavu, a ostale sa strane gde ih ne vidi ni jedan od njih. Sva trojica znaju koliko je kapa i koje su boje ali ne znaju koja je gde. Zadnji u koloni kaže da ne može utvrditi koje je boje kapa na njegovoj glavi, zatim to isto kaže i onaj u sredini. Ali onaj koji stoji prvi u koloni, i ne može vidjeti ostalu dvojicu, nakon što čuje njihove odgovore, ispravno zaključi koje je boje kapa na njegovoj glavi. Kako i koje je boje kapa?

∗Izračunaj broj 2837 pomoću brojeva [9, 4, 3, 3, 43, 226]

Mozgalice - Enigmatika (21)

∗Jedan je istraživač odlučio da pređe pustinju, ali je otkrio da mu za prelazak treba 6 dana, a jedan čovek može nositi rezerve hrane i vode samo za četiri dana. Koliko najmanje ljudi treba uzeti sa sobom da pređe pustinju?

∗Izračunaj broj 2563 pomoću brojeva [3, 1, 2, 5, 14, 829]

Mozgalice - Enigmatika (22)

∗Tin i Ana su otišli u šumu da beru gljive. Kako im je majka zabranila da beru bilo koje druge koje ne poznaju, oni su tražili i pronašli samo vrganje i pečurke. Ukupno su ubrali 70 gljiva. Može li se izračunati koliko je ko od njih ubrao gljiva, ako znamo da je Ana u svojoj korpi imala 4/9 od ukupne količine vrganja, a Tin u svojoj 3/5 od ukupne količine pečurki.

∗Ove je godine jedan četvrti razred srednje škole pokazao izuzetan interes za strane jezike. Od 30 učenika u razredu samo dvoje nije odabralo dodatni izborni jezik. Od preostalih učenika 14 ih je odabralo talijanski kao dodatni predmet, a 22 španski. Može li se iz toga zaključiti koliko je učenika izabralo čak dva jezika kao izborni predmet?

Izračunaj broj 3018 pomoću brojeva 5, 5, 4, 1, 55 i 619.

Mozgalice - Enigmatika (23)

∗Juče je, u 4. c razredu, broj učenika koji su bili na nastavi bio 4 puta veći od broja učenika koji su ostali kod kuće radi gripe. Danas se jedan učenik vratio na nastavu, pa je broj učenika na nastavi bio 5 puta veći od broja odsutnih. Koliko je ukupno učenika u 4. c razredu?

∗Neko je upitao stočara na sajmu: – Koliko imate ovaca u svom stadu. On je odgovorio: – Danas sam kupio 30 ovaca i sada ih je tri puta više nego što ih je bilo pre toga. Koliko ovaca ima stočar?

∗Izračunaj broj 4575 pomoću brojeva [4, 7, 3, 3, 83, 955]

Mozgalice - Enigmatika (24)

∗Devojka koja je upravo položila vozački ispit krenula je jednosmernom ulicom u suprotnom smjeru, a ipak nije prekršila ni jedno pravilo. Kako je to moguće?

∗U korpii se nalazi 5 jabuka. Imamo petoro dece, je li moguće da svako od njih dobije po jednu jabuku, a da jedna jabuka ipak ostane u korpi?

∗Juče je gospođa Miler na pijacu donela jaja za prodaju. Prvi je kupac odmah kupio polovinu svih jaja i još pola jajeta, pa joj je za prodaju ostalo samo 50 jaja. Koliko je jaja gospođa Miler donela na pijacu ako znamo da se nijedno jaje nije razbilo?

∗Ako dve narandže teže isto koliko i tri banane, a četiri banane imaju istu cenu kao i tri narandže, šta je skuplje? Narandže ili banane?

∗Asocijacija: LAV, MEDVED, ARENA, KONDOR

Mozgalice - Enigmatika (25)

∗U svakoj velikoj kutiji nalazi se toliko malih kutija koliko ukupno ima velikih kutija. Koliko ima velikih kutija, ako ukupno imamo 870 kutija?

∗Neka je grupa istraživača stigla na odredište, ali pre nego što su podigli šatore, odlučili su da pregledaju teren. Vođa grupe odabrao je dvojicu iz grupe i poslao obojicu na jug. Iako su i jedan i drugi išli samo u pravcu juga, nakon što je svaki od njih prešao sto metara, bili su udaljeni 200 metara jedan od drugog. Kako je to moguće?

∗Figuru na slici podeli na 4 jednaka dela, tako da se svakom delu nađu po dve tačke i po jedan kvadrat!

Mozgalice - Enigmatika (26)

∗Neki su voćnjak jabuka napale biljne vaši i svakog dana bilo je dvostruko više zaraženih voćaka nego dan pre. Za šest dana celi je voćnjak bio zaražen. Za koliko je dana bilo zaraženo pola voćnjaka?

Izračunaj broj 2014 pomoću brojeva 7, 6, 2, 2, 58 i 440.

Mozgalice - Enigmatika (27)

∗Fasada kuće složena je od 11 šibica kao na slici. Premeštanjem smo dve šibice može se dobiti 11 kvadrata, a premeštanjem 4 šibice može se ta ista kuća pretvoriti u figuru koja sadrži 15 kvadrata. Uradi to.

Mozgalice - Enigmatika (28)

Kvadrat od bokala

Figuru u obliku bokala, prikazanu na slici, precrtaj na list papira i razreži je po dvema pravim linijama na takva 3 dela od kojih se može složiti kvadrat!

Mozgalice - Enigmatika (29)

(Video) Brain teasers ESCAPE - solve

∗Tri žene, svaka sa svoje dve kćerke stigle su u restoran. Sele su za sto sa sedam stolaca tako da je svaka sedela na svojoj stolici. Kako je to moguće?

∗Doktor u Parizu ima brata advokata u Beču. Taj advokat u Beču nema brata. Kako je to moguće?

∗Na slici je prikazan kvadrat na čijim su vrhovima i sredinama stranica mali kružići. Sredine tog kvadrata su vrhovi manjeg (unutrašnjeg) kvadrata. Na slici je ukupno 10 redova, u svakom redu ima 3 kružića.Rasporedite brojeve: 1,2,3,4,5,5,6,7,8,10,11,12,15, tako da zbir brojeva na svakoj liniji iznosi 20.

Mozgalice - Enigmatika (30)

∗Neki čovjek tvrdi da može pogoditi rezultat baš svake fudbalske utakmice u trenutku kada ona počne. Kako je to moguće?

∗Ako danas u podne pada jaka kiša, možemo li očekivati da će za 36 sati sijati sunce?

∗Jedan čovjek je 1990. imao 20 godina, a 1995. je imao 15 godina. Kako je to moguće?

∗Dva seljaka, od kojih svaki ima manje od 10 krava, razgovaraju. Jedan od njih kaže drugom: “Ako mi daš jednu kravu, ja ću imati duplo više nego ti, ali ako ja tebi dam jednu onda ćemo imati jednak broj krava.” Koliko krava ima svaki od njih?

Izračunaj broj 4291 pomoću brojeva 4, 3, 4, 5, 54 i 593.
Mozgalice - Enigmatika (31)

∗Nikada ga nije bilo, nikada neće doći, a ipak traje još neko vreme.

∗Čovek je doneo kući 12 malih životinja. Sve su istog oblika i boje. Uskoro je shvatio da jedna vredi više nego preostalih 11 zajedno. Koje su to životinje?

∗Knjiga i olovka zajedno koštaju 50 dinara. Ako knjiga košta 49 dinara više od olovke, kolika je cena olovke?

Možete li odrediti u kom smeru vozi autobus na slici?

Mozgalice - Enigmatika (32)

Može li se torta sa samo tri ravna reza podeliti na 8 delova?

Mozgalice - Enigmatika (33)

∗Četiri čoveka igrala su šah 4 sata. Koliko je sati igrao svaki od učesnika?

∗Svaki štap ima dva kraja. Koliko krajeva ima štap i po?

∗Na slici je prikazan delimično popunjen magični kvadrat u kom su brojevi od 1 do 16. Ukupni zbir brojeva po svakom redu, koloni i dijagonali mora biti isti. Upitnike zameni brojevima kako bi uslov zadataka bio ispunjen.

Mozgalice - Enigmatika (34)

∗10 vagona voza prešlo je 100 km. Koliko je kilometara prešao svaki vagon?

∗Da bismo našli umanjenik, razliku smo uvećali za 37. Koliki je umanjenik?

∗Letvu treba izrezati na šest jednakih delova. Koliko puta treba rezati letvu?

∗Kako glasi pitanje na koje niko na svetu ne može odgovoriti sa „DA“, već samo sa „NE“?

Koliko tačaka vidite?

Mozgalice - Enigmatika (35)

∗Koliko se dobije ako se šest desetica podeli sa tri desetice?

Reši asocijaciju.

Mozgalice - Enigmatika (36)

∗Kako se broj 66 može povećati za svoju polovinu, a da se s njim ne obavljaju nikakve računske operacije?

Otkrij naslov filma.

Mozgalice - Enigmatika (37)

∗Kako je pravilno reći 2 i 3 su 6 ili 2 i 3 jesu 6?

∗Četrdeset stubova ograde postavljeno je na rastojanju 4 m jedan od drugog, po pravoj liniji. Kolika je dužina te ograde?

∗Rastojanje između telefonskih stubova iznosi 50 m. Koliko telefonskih stubova treba postaviti na rastojanju od 5000 m?

∗Svaka od tri sestre ima brata. Koliko u toj porodici ima dece?

Izračunaj broj 2308 pomoču brojeva 1, 9, 6, 4, 71 i 212.

Mozgalice - Enigmatika (38)

∗Brat i sestra su imali istu količinu jabuka. Brat je dao sestri 4 jabuke. Za koliko je sada sestra imala više jabuka od brata?

∗Tri čoveka čekala su autobus 3 sata. Koliko je vremena čekao svaki?

∗U svakom uglu sobe nalazi se po jedna mačka i svaka od njih vidi tri mačke. Koliko je bilo mačaka u sobi?

Od ponuđenih slogova sastavite misao Dostojevskog. (5,8,4,4,1,4,2,4,4,5,4)

Mozgalice - Enigmatika (39)

∗Brojevi 3 i 4 su napisani jedan iza drugog. Koji znak treba staviti između njih da se dobije broj veći od 3 a manji od 4?

∗Možete li golim okom da prepoznate koja spirala je formirana od jednog, a koja od dva kanapa (pokušajte da linije ne pratite olovkom)?

Mozgalice - Enigmatika (40)

∗Koji broj ima svojstvo da podeljen sa svojom petinom daje količnik 5?

∗Petao, dok stoji na jednoj nozi, težak je 2,5 kg. Koliko će kilograma biti težak ako stane na obe noge?

Mozgalice - Enigmatika (41)

∗Tri brata, Vlada, Saša i Nikola, učila su u različitim razredima jedne škole. Vlada nije bio stariji od Nikole, a Saša nije bio stariji od Vlade. Kažite ime najstarijeg i najmlađeg od njih.

Koji je film u pitanju?

Mozgalice - Enigmatika (42)

∗Dečak ima isto toliko braće koliko i sestara, a njegova sestra ima dvaput manje sestara nego braće. Koliko u toj porodici ima braće i sestara?

∗Kolika je razlika zbira prvih 100 parnih prirodnih brojeva i zbira prvih 100 neparnih brojeva?

Mozgalice - Enigmatika (43)

Izračunaj zbir svih parnih trocifrenih brojeva i zbir svih neparnih trocifrenih brojeva. Koji je zbir veći i za koliko?

.Ako voz dužine 500 m ide brzinom od 60 km/h, koliko će mu minuta trebati da prođe tunel dužine 500 m?

Od ponuđenih slogova sastavi misao književnika sa slike.(3,2,5,4,5,3,2,4,4,6)

Mozgalice - Enigmatika (44)

Zec i vuk se takmiče. Zec skače 3 puta češće i skok zeca je 2 puta kraći. Ko je pobedio?

Mozgalice - Enigmatika (45)

Galerist želi kupcu poslati vrednu sliku u sanduku tako da je nitko ne može videti ni ukrasti. Sanduk koji ima može se zaključati s tri katanca. Obojica imaju po tri katanca, ali problem je u tome da svaki od njih može otključati samo vlastite katance. Kako je galerist poslao sanduk sa slikom, a da ga nitko osim kupca nije mogao otvoriti? (Slanje ključa ne dolazi u obzir.)

U nekom studentskom domu stariji studenti odlučili su se našaliti sa trojicom novih pa su im, dok su ovi spavali, obojali lica u crno. Kad su se studenti ujutro probudili, pogledali su se i počeli se smijati jedan drugom. Svaki je od njih mislio da su samo druga dvojica obojana, ali se jedan uskoro prestao smejati. Kako je shvatio da i on ima obojano lice, ako u sobi nije bilo nijedne površine u kojoj bi mogao vidjeti svoj odraz, a niko od njih nije upirao prstom niti išta govorio?

∗Rešite ovu matematičku zagonetku. Rezultat nije 16

Mozgalice - Enigmatika (46)

Imaš dva užeta i šibice. Ako upališ bilo koje uže, izgoret će za jedan sat. Možeš li pomoću njih izmeriti tačno 15 minuta?

Potrebno je 10 minuta da se isprži jedna šnicla – po pet minuta sa svake strane. Dve šnicle stanu u tavu. Koliko je najmanje vremena potrebno da se u tavi isprže 3 šnicle?

Složi četiri devetke i jednu jedinicu sa samo jednim matematičkim simbolom tako da rezultat bude 100.

∗Asocijacija: NAROD, SIGURNOST, ULAZ, RAJ

Mozgalice - Enigmatika (47)

Sedmorica studenta krenuli su na izlet u planinarsku kolibu. Međutim, kad su stigli, počelo je nevreme pa su celi dan ostali u kući bez struje, telefonskog signala i interneta. Svako je od njih našao nešto čime se bavi.
1. student – čita knjigu
2. student – kuva ručak
3. student – spava
4. student – čisti kuću
5. student – igra šah
6. student – pere suđe
Što radi sedmi student?

Pomoću brojeva od 0-5 (0,1,2,3,4,5) može se složiti 600 različitih šestcifrenih brojeva. Koliko je među njima primarnih brojeva?

Na slici se nalazi 10 kružića koji su složeni u trougao čiji je vrh okrenut gore. Možeš li pomeranjem samo tri kružića napraviti trougao čiji je vrh okrenut dole?

Mozgalice - Enigmatika (48)

Na slici je kvadrat napravljen od 4 šibice. Možeš li sa šest šibica napraviti 5 kvadrata?

Mozgalice - Enigmatika (49)

Ako makneš jedan iz jedanaest dobićeš 10. Ako makneš jedan iz devet dobićeš deset. Kako je to moguće?

Zamislite ružin grm s nekoliko cvetova. Oko njih leti nekoliko pčela. Ako na svaki cvet sleti samo po jedna pčela, tada će jedna pčela ostati bez cveta.
Ako po dve pčele slete na jedan cvet, tada će jedan cvet ostati bez pčele.
Koliko ima pčela, a koliko cvetova?

Smesti brojeve od 1-9 u kružiće, tako da zbir svake stranice trougla bude 17.

Mozgalice - Enigmatika (50)

Tea i Lea su sestre bliznakinje. Jedna uvek laže, a jedna uvek govori istinu. Učiteljica nije bila sigurna koja je koja, pa je jednoj od njih postavila pitanje: “Laže li Tea?”, a ona joj je odgovorila “da”.
Učiteljica je odmah shvatila s kojom razgovara. S kojom je od njih razgovarala?

∗Petorica prijatelja kupili su gajbu jabuka. Zabave radi, pokušali su bez brojenja pogoditi koliko je jabuka u gajbi. Njihova predviđanja bila su: 31, 35, 39, 50, 37, ali niko od njih nije pogodio. Pogrešili su za: 1, 3, 5, 9 i 10 (ne tim redoslijedom).
Koliko je jabuka bilo u gajbi?

Izračunaj broj 5936 pomoću brojeva 1, 6, 7, 5, 46 i 914.

Mozgalice - Enigmatika (51)

∗Gospodin Lovrić kupio je novi alarm za kuću. Šifra ima pet brojeva, a za slučaj da zaborave šifru, on je svojim ukućanima dao pet kombinacija:
Zbir petog i trećeg broja je 14.
Četvrti broj je za jedan veći od drugog.
Prvi broj je za jedan manji od drugog pomnoženog s dva.
Zbir drugog i trećeg je deset.
Zbroj svih brojeva je 30.
Koja je šifra alarma g. Lovrića?

∗Ovo trebate rešiti bez digitrona ili olovke.
Uzmite 1000 i dodajte 40. Sad dodajte još 1000. Sad dodajte 30. Dodajte opet 1000. Sad dodajte 20. A sad dodajte još 1000. Sad dodajte 10. Koliko je to ukupno?

∗Šta ima palac i četiri prsta, a nije deo tela?

∗Ako devetki dodamo pet, dobili smo dva. Kako je to moguće?

Šta treba biti razbijeno da bi se moglo koristiti?

Što ima vrat, a nema glavu?

Rešite asocijaciju.

Mozgalice - Enigmatika (52)

∗Što se jednom pojavljuje u minuti, dvaput u momentu, a nikada u iistoriji?

∗Što je teže – kilogram železa ili kilogram perja?

∗Kako čovek može izdržati 100 dana bez spavanja?

Šta pripada tebi, a drugi ga koriste?

Šta imaju svi, a ne može se izgubiti?

Kad me imaš, želiš me podeliti. Ako to učiniš, nestaću. Što sam ja?

Ja sam početak kraja i završetak početka? Šta sam ja?

Mama je kupila pet jabuka za svoje petoro dece. Jabuke je donela u korpici. Nakon što je svakom detetu dala jednu jabuku, jedna je jabuka još uvijek bila u korpici. Kako je to moguće?

Dva brata, Ante i Mate, rođeni su istog dana, u istom mestu, iste godine i od istih roditelja, ali nisu blizanci. Kako je to moguće?

Rešite ovu asocijaciju.

Mozgalice - Enigmatika (53)

∗Poveži linijama po dva broja sa slike tako da su zadovoljeni sledeći uslovi:

 • Svi povezani parovi daju iste zbirove
 • Linije koje povezuju dva broja ne izlaze iz datog pravougaonika
 • Linije koje povezuju dva broja međusobno se ne presecaju i ne seku dve duži koje spajaju brojeve 4 i 1 i brojeve 5 i 7.

Mozgalice - Enigmatika (54)

∗Seljak u svinjcu ima tri crne svinje, dve plave i jednu zelenu svinju. Koliko svinja ti s ponosom može reći da imaju normalnu boju kože?

(Video) Hand and brain

∗Šta je to čega ima dva puta u jednom trenutku, a samo jednom u jednom momentu?

∗Bolestan Kinez, željan lubenice, reče sinu: „Idi u grad i donesi mi jednu lubenicu, samo moraš misliti na to da ćeš proći pored četiri poreznika, od kojih će ti svako uzeti polovinu lubenica koje budeš nosio. Zato moraš uzeti više lubenica da možeš poreznicima dati šta im pripada i da kući ipak dođeš s tom jednom lubenicom. “Koliko je lubenica sin morao kupiti?

Mozgalice - Enigmatika (55)

∗Šta putuje naokolo po svetu, a zauvek ostaje u uglu?

∗Puna je rupa, a ipak drži vodu. Što je to?

∗Šta leti, a nema krila i plače, a nema oči?

Podeli pomoću dve prave na tri jednaka dela sat sa slike, tako da se sabiranjem brojeva u svakom delu dobiju tri jednaka broja.

Mozgalice - Enigmatika (56)

∗Ako imaš u kutiji samo jednu šibicu i ulaziš u mračnu sobu u kojoj se nalaze: petrolejka, plinska svetiljka i peć na drva, što ćeš prvo upaliti?

Što te celog života prati?

Pravougaonik EFHG je upisan u krug. Linija AE je dužine 5, a linija EG je dužine 7. Kolika je dužina EN?

Mozgalice - Enigmatika (57)

Stupajući u novi brak, muž i žena su u svoj zajednički dom dovelimi decu iz ranijih brakova. Posle toga, porodica se još i uvećala toliko da je ukupan broj dece iznosio 9. Međutim, jdnoga dana, spazivši da se deca tuku u dvorištu, žena reče mužu:– Idi brzo, tvoja i moja deca tuku našu decu. Koliko je dece dobilo batine, ako je muž imao petoro svoje dece, a žena sedmoro?

∗U jednoj porodici bilo je mnogo dece. Sedmoro od njih su voleli kupus, šestoro pasulj, petoro sarmu, četvoro kupus i sarmu, a dvoje pasulj i sarmu. Jedan je pak sa apetitom jeo i kupus i pasulj i sarmu. Koliko dece je u toj porodici?

∗Stanovnici malog planinskog sela poznati su po tome što veoma dugo žive. Tako izvesni Miloje ima toliko dece, unuka, praunuka i čukun unuka da ih je ukupno zajedno sa njim 2801. Čukun unuci su mali i još nemaju svoju decu, a svi ostali imaju jednak broj dece. Sva deca su živa i zdrava.Koliko dece ima stari Miloje?

Koliko imate godina? Ne želite da kažete? Dobro. Onda mi recite koji ćete broj dobiti ako od broja koji ste dobili množenjem broja vaših godina sa 10 oduzmete proizvod bilo kog jednocifrenog broja sa 9. Hvala Vam. Sada znam koliko imate godina.

Rešenje:

Evo primera: Ako ja imam 27 godina, broj koji dobijem kad 27 pomnožim sa 10 je 270. Od broja 270 ću oduzeti na primer, broj 18 ( 9*2) i dobiću broj 252. Ako prve dve cifre ovog broja posmatram kao broj 25 i saberem sa trećom cifrom 2 dobiću broj svojih godina.

Izračunaj broj 4731 pomoću brojeva 6. 6, 5, 7, 42 i 774.

Mozgalice - Enigmatika (58)

Kartonska kocka na slici može se razviti na samo jedan od četiri prikazana načina. Koji je to način?

Mozgalice - Enigmatika (59)

?

Na slici vidimo 5 kvadrata napravljenih od šibica (jedan veliki i četiri mala). Možeš li napraviti 10 kvadrata tako da pomakneš samo četiri šibice (bez rotiranja)?

Mozgalice - Enigmatika (60)

Ako sabereš 10 i 4 dobiješ dva. Kako?

Dok je mama kupovala lekove u apoteci, njene tri kćeri zabavljale su se mereći se na medicinskoj vagi. Na kjraju su sve zajedno stale na vagu. Koliko kilograma imaju sve tri zajedno ako su rezultati njihovog merenja bili ovakvi:
Ana i Dora zajedno imaju 16 kg
Tea i Ana imaju zajedno 20 kg.
Tea i Dora imaju zajedno 24 kg.

Možeš li odgonetnuti koji je broj parking mesta na kom je parkiran automobil?

Mozgalice - Enigmatika (61)

Možeš li sve tačke spojiti po iscrtkanim linijama u jednom potezu, a da ni jednom linijom ne prođeš dva puta?

Mozgalice - Enigmatika (62)

Možeš li sve tačke spojiti po iscrtkanim linijama u jednom potezu, a da ni jednom linijom ne prođeš dva puta?

Mozgalice - Enigmatika (63)

Možeš li sve tačke spojiti po iscrtkanim linijama u jednom potezu, a da ni jednom linijom ne prođeš dva puta?

Mozgalice - Enigmatika (64)

Možeš li sve tačke spojiti po iscrtkanim linijama u jednom potezu, a da nii jednom linijom ne prođeš dva puta?

Mozgalice - Enigmatika (65)

Možeš li sve tačke spojiti po iscrtkanim linijama u jednom potezu, a da ni jednom linijom ne prođeš dva puta?

Mozgalice - Enigmatika (66)

‘Ja nemam više od 40 godina’ – tvrdi Marina.
‘Glupost, ti si najmanje 5 godina starija od mene’ – tvrdi Sanja – ‘a ja imam 38’.
‘Ha ha, ti imaš najmanje 39 godina’ – veli Marina.
Ako su obe lagale i sve njihove izjave su netačne, možeš li odrediti koliko koja ima godina?

Svi učenici u razredu dobili su za zadatak papir sa nizom brojeva koje su trebali sabratii.
Iako je Marko upisao rezultat za 20 veći od svih ostalih u razredu, profesor mu je ipak priznao rješenje kao točno. Zašto?

Mozgalice - Enigmatika (67)

Koliko trouglova vidiš na slici?

Mozgalice - Enigmatika (68)

Možeš li ovaj lik izrezati u 4 potpuno jednaka lika, istog oblika i iste veličine?

Mozgalice - Enigmatika (69)

Koji dvocifreni broj je tri puta veći od zbira svojih cifara?

Farmer je prebrojao ovce i patke u svom dvorištu. Kad ga je komšija upitao koliko ih ima, farmer mu je rekao da ima ukupno 60 očiju ili 86 nogu.
Koliko ovaca i koliko pataka ima farmer?

Mozgalice - Enigmatika (70)

Svi znamo da je temperatura 0 stepeni Celzijusa jednaka 32 stepenaa Farenhajta. Isto tako je 100oC jednako 212 oF.
Znaš li na kojoj je temperaturi jednak iznos i u oC i u oF?

Mozgalice - Enigmatika (71)

∗Prebrojite koliko štangli se nalazi na slici, a rezultat zavisi od toda s koje strane brojite.

Mozgalice - Enigmatika (72)

.

U nekom broju je druga cifra za 4 manja od prve, a ako broj podelimo sa zbirom cifara dobijemo 7. Koji je to broj?

Možeš li napraviti 2 kvadrata i 4 trougla sa samo 8 pravih linija?

Složi 10 novčića u 5 ravnih linija tako da svaka linija sadrži 4 novčića.

Mozgalice - Enigmatika (73)

Drvena kocka 4x4x4 cm spolja je obojena u plavu boju. Ako se ta kocka izreže u 64 kockice veličine 1x1x1 cm, koliko kockica neće imati ni jednu obojenu površinu?

Kako napisati broj 31 koristeći samo cifru 3 pet puta.

Ovaj kvadrat treba iseći na dva dela i rasporediti tako da se crvena tačka nađe u sredini.

Mozgalice - Enigmatika (74)

Na prvi pogled deluje vrlo jednostavno – sve što treba da uradite jeste da izmestite samo jedno drvce kako bi napisana jednačina bila tačna.

Mozgalice - Enigmatika (75)

Možete li da rešite ovu lukavu mozgalicu u samo tri poteza? Čačkalice su postavljene u četiri kvadrata, a vaš zadatak je da u samo tri poteza napravite tri jednaka kvadrata. Matematičari vas izazivaju.

Mozgalice - Enigmatika (76)

Ova mozgalica sa 12 čačkalica testira sivu masu vašeg mozga. Napraviti tri kvadrata od četiri zvuči veoma jednostavno, ali zapravo može da bude teško. Glavni problem je u tome što zagonetka mora biti rešena u samo tri poteza. Zato morate veoma pažljivo da odaberete štapiće koje ćete pomerati. Oni koji su već pokušali da pronađu rešenje kažu da su satima razmišljali o pravom načinu.

Mozgalice - Enigmatika (77)

Pravila:

 • Jedan potez označava pomeraje jedne čačkalice.
 • Kvadrati moraju da budu iste veličine.
 • Čačkalice ne smeju biti polomljene ili oštećene na bilo koji način.
 • Sva tri kvadrata treba da se dodiruju, ali ne celim stranicama.
 • Imate samo tri poteza, ni manje ni više.
 • Mozgalice - Enigmatika (78)

REŠENJE:

Da li ste spremni?

Pripremite se da budete frustrirani zbog jednostavnosti rešenja.Počnite pomeranjem čačkalice iz gornjeg levog ugla u sredinu desne strane. Dalje, uzmite ponovo jednu iz levog vrha, ovaj put je stavite skroz na desnu stranu. Još samo jedan potez i to onaj koji najviše zbunjuje ljude. Ovaj put uzmite srednji donji i premestte ga desno. Neki kažu da ih je ovaj zadatak doveo do ludila, a neki su rešili mozgalicu za samo 30 sekundi.

Mozgalice - Enigmatika (79)

Postoje matematički problemi do čijih rešenja je gotovo nemoguće doći. Pogledajte slike i smislite tačan odgovor.

Mozgalice - Enigmatika (80)

Koliko su teški pas, mačka i zec zajedno?

Mozgalice - Enigmatika (81)

Ovu računarsku zagonetku u slikama je uspelo da reši svega 10 posto ljudi. Okušajte se, a onda proverite da li ste bili u pravu.

Rešenje:

Mačka + Zec = 10kg

Kuče + Zec = 20 kg

Kuče + Mačka =24 kg

Ako uzmemo da su težine zeca, mačke i kučeta (C – mačka, B – zec, D – pas):

C + B = 10

D + B = 20

D + C = 24

B = 10 – C

Ubacivši to u drugu jednačinu dobijate D + 10 – C = 20 što dovodi do

D = C + 10.

Zatim to zameniteu trećoj dobijate C + 10 + C = 24, što dovodi do toga da je C = 7.

Pa je težina zeca, mačke i psa 27!

Ukoliko vam matematika nije jača strana, ova mozgalica će vas itekako namučiti. Računarski problem je postao pravi hit u Japanu i veliki procenat ljudi se mnogo pomučio kako bi pronašao tačan rezultat.

Mozgalice - Enigmatika (82)

Istraživanje je pokazalo da je svega 60 posto osoba u svojim dvadesetim godinama uspelo da reši ovaj matematički problem. A ovaj podatak je veoma značajan, jer je osamdesetih godina ovaj procenat iznosio 90 posto.Da li ste uspeli?

∗Ako pođemo od čuvene izreke Caneta Partibrejkersa da se ceo ljudski vek svodi na četiri osnovne matematičke radnje (oduzimanje, sabiranje, množenje i deljenje), a onda dodamo i najveći izvor vitamina, voće, najnovija mozgalica bi trebalo da predstavlja pravi izazov za vas.

Mozgalice - Enigmatika (83)

Jabuke, jagode i lubenice su se udružile da bi vam otežale rešavanje ove prave, male, matematičke zavrzlame. Dobro pogledajte ovu sliku, koncentrišite se i pravac u napad na tačan odgovor ove mozgalice.Sada kada ste dobro proučili, sabrali, oduzeli i pomnožili pogledajte koje je tačno rešenje ove matematičke voćne salate

Rešenje: Svima je jasno da je jabuka broj 10, jagoda 2, a lubenica broj 1.

Pa da počnemo:

10+10+10=30

10+4+4=18

1+10×4=41

Do zaključka dolazimo na jednostavan način:

Dve jagode su 8, što znači da je usamljena jagoda ekvivalent broju 4.

Isto tako, dve lubenice su 2, a jedna je 1.

(Video) Dvanaest šibica - mozgalica 5 u 1

Rezultat poslednje računske operacije u zadatku je 41 iz razloga što množenje uvek ima prednost nad sabiranjem.

∗U poslednje vreme postale su veoma popularne razne mozgalice i crteži koji vas teraju na razmišljanje kako biste ih rešili. U moru onih koji vas izazivaju da pronađete pandu u gomili Sneška Belića, statuu Oskara među zlatnim robotima, pojavio se ovaj izazov koji će od vas napraviti prave detektive.

Mozgalice - Enigmatika (84)

Da biste rešili ovu mozgalicu moraćete da odgovorite na devet pitanja nakon što je dobro proučite. Odgovore potražite na dnu teksta.

Pitanja su sledeća:

 • 1. Koliko dečaka kampuje u šumi?
 • 2. Da li su stigli danas ili pre par dana?
 • 3. Kako su dospeli tamo?
 • 4. Da li se u blizini kampa nalazi naseljeno mesto?
 • 5. Da li vetar duva s juga ili sa severa?
 • 6. Koje je doba dana?
 • 7. Gde je otišao Aleks?
 • 8. Ko je juče bio zadužen za poslove u kampu?
 • 9. Koji je danas datum?

Na crtežu imamo priliku da vidimo tri dečaka od kojih jedan kuva, drugi fotografiše, a treći je zauzet pregledanjem svog ranca. Tu je još i šator, tapla sa brojevima i njihovim imenima na drvetu, kokoška, paukova mreža, prostirka na zemlji sa četiri tanjira i četiri kašike, kao i lubenica.

Odgovori:

 • 1. Četiri dečaka (četiri kašike i četiri imena na tabli)
 • 2. Stigli su pre par dana (otkriva paukova mreža između šatora i drveta)
 • 3. Došli su čamcem (vesla naslonjena na drvo)
 • 4. U blizini kampa se nalazi naseljeno mesto (kokoška koja trčkara)
 • 5. Vetar duva sa juga (zastavica koja se vijori nalazi se kraj dela drveta sa većim granama koje uglavnom rastu na južnoj strani)
 • 6. Jutro je (pogledajte senke)
 • 7. Aleks lovi leptire (vidimo mrežicu i leptira iza šatora)
 • 8. Kolin je juče bio na dužnosti u kampu (Kolin je dečko koji pretura po rancu, Aleks hvata leptire, Džejms fotografiše. To ostavlja Pitera kao glavnog zaduženog danas)
 • 9. Danas je 8. avgust (prema listi Piter je na dužnosti, a lubenica govori o kom mesecu se radi).

∗Ako volite trening za mozak, evo jedne nove mozgalice za vas.

Mozgalice - Enigmatika (85)

Testirajte svoju moć zapažanja i izbrojte sve kvadrate na slici. Vidi rešenje:

Mozgalice - Enigmatika (86)

Logičkih i matematičkih mozgalica nikad dosta, a najnovija u nizu dolazi nam od tvorca Vitamin Džoj i zadala je dosta muke svima.

Mozgalice - Enigmatika (87)

Rešenje:

Mozgalice - Enigmatika (88)

Tačan odgovor je, dakle, 4.

Trebalo je zaključiti da mesto preseka linija čini tačku čija vrednost iznosi 1. Tom logikom dolazimo do zaključka da presek linija na crtežu predstavlja četiri tačke, što je ujedno i tačan odgovor.

∗Japanska mozgalica koju su japanske firme koristile tokom testiranja kandidata za posao mnogima je zadala muke. Ona je pre nekoliko dana počela da kruži internetom i samo retki su uspeli da dođu do rešenja.

Mozgalice - Enigmatika (89)

Ova mozgalica je poznata i kao japanski test inteligencije. Zadatak je da se svi sa jedne obale reke prebace na drugu pomoću splava, ali pod posebnim uslovima.

Da biste je rešili, morate da se pridržavate sledećih pravila:

1) Splav istovremeno može da prenese najviše dve osobe.

2) Tata ne sme da ostane bez majke u društvu ćerki.

3) Majka ne sme da ostane u društvu sinova, a da otac nije prisutan.

4) Lopov ne sme da ostane sam sa bilo kojim članom porodice bez prisutva policajca.

5) Lopov može da ostane sam na obali, neće pobeći.

6) Splavom mogu da upravljaju samo policajac, tata i mama.

Jaje treba da se kuva 7 minuta. Imamo na raspolaganju dva peščana časovnika – iz jednog pesak ističe za 5 minuta, a iz drugog za 8 minuta. Kako pomoću ta dva časovnika možemo izmeriti vreme od 7 minuta za kuvanje jajeta?

Mozgalice - Enigmatika (90)

Dva poznanika, koji se dugo nisu videli, razgovaraju o svojim porodicama.-Koliko imaš dece? -Troje, sve tri ćerke. -Koliko imaju godina? -Proizvod celih brojeva njihovih godina je 36, a zbir tih brojeva jednak je broju one kuće. -Nisi mi dovoljno rekao. -Najstarija ćerka ide u osnovnu školu. -Sad znam koliko su stare devojčice. Koliko godina ima svaka devojčica?

Mozgalice - Enigmatika (91)

∗Pokušaj da nacrtaš ove figure jednim potezom (ne dižući olovku sa papira) i ne ponavljajućí linije.

Mozgalice - Enigmatika (92)

Mala pomoć – nećeš uspeti da nacrtaš dve figure. Koje?

∗Svi prirodni brojevi počevši od 1, napisani su uzastopno u redu jedan iza drugoga: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,…. Koji broj u tom zapisu stoji na stotom mestu ? Rešenje: Na stotom mestu je broj 5 u broju 55.

∗Ima jedan lokvanj u jednoj bari i taj lokvanj danas bude velik kao dlan, sutra kao dva dlana, prekosutra kao četiri dlana i tako svaki dan duplo veći nego juče. Ako za 30 dana prekrije celu baru, koliko mu treba dana da prekrije pola bare ? Rešenje: 29 dana

Mozgalice - Enigmatika (93)

Nastaviti niz: 2,9,10,12,19,20,21,…Rešenje: Broj 22 – svi brojevi koji počinju slovom D.

∗Zbir dva broja iznosi 330. Kada se većem broju odbije s desne strane nula, ti brojevi postaju jednaki . Koji su to brojevi? Rešenje: Broj 300 i broj 30

∗Kada je pešak prešao polovinu puta i još 2 km, ostalo muje da pređe još četvrtinu puta i 6 km. Koliko je dužina puta? Rešenje: 32 km

Broj 12 izrazite sa četiri devetke.

Ako bi se jabuke stavljale u sandke po 6 kg, onda bi 8 kg jabuka bilo više, a ako bi stavljali po 8 kg, onda bi još moglo stati 6 kg jabuka. Koliko je bilo sanduka i koliko jabuka?Rešenje: 7 sanduka i 50 kg jabuka

Mozgalice - Enigmatika (94)

∗Koliko ima trocifrenih brojeva koji se mogu podeliti sa 5? Rešenje: 90

∗Broj pedeset pet izrazi sa pet četvorki. Rešenje: 44 + ( 44 :4 )

Mozgalice - Enigmatika (95)

∗Jedan radnik može završiti posao za 4 sata, a drugi za 12 sati. Za koje vreme bi obavili taj posao radeći zajedno? Rešenje: Za tri sata

∗U prodavnici nameštaja nalaze se 14 kancelarijskih stolova s jednom, dve i tri fioke. Ukupno u tim stolovima ima 25 fioka. Stolova s jednom fijokom ima koliko i sa dve i tri fioke zajedno. Kolkiko ima stolova sa tri fioke?Rešenje: Stolova s jednom fijokom ima7, a s dve I tri fijoke ukupno takođe 7.. U tim stolovima je 25 – 7 = 18 fijoka, tada bi ukupno bilo 14 fijoka, tj. za 4 manje nego što je u stvari. Odgovor. Sa 3 fioke su 4 stola, sa 2 fijoke 3 stola i s jednom fijokom 7 stolova.

Koji je film u pitanju?

Mozgalice - Enigmatika (96)

∗Roba težine 125 kg razmerena je u 40 vreća od 5 kg i 2kg. Koliko je kojih vreća? Rešenje: 15 vreća po 5 kg i 25 vreća po 2 kg.

∗Fudbalska liga ima 18 klubova. Svaki klub igra sa svakim po dve utakmice: jednu na svom terenu , drugu u gostima. Koliko se u ligi ukupno odigra u toku jedne godine? Rešenje: 306 utakmica

Mozgalice - Enigmatika (97)

∗Jedan broj je za 7 manji od drugog i iznosi tri njegove četvrtine. Koji su to brojevi? Rešenje: Četvrtina većeg broja je 7. Brojevi su 28 i 21.

U kavezima se nalaze zečevi i fazani . Ove životinje imaju ukupno 35 glava i 94 noge. Koliko je fazana i koliko zečeva?

Otac je stariji od sina 3 puta, a sin je stariji od sestre 3 puta. Koliko je godina ocu, ako zbir njegovih i ćerkinih godina iznosi 50?

Broju 23 treba dopisati sa desne strane (iza cifre jedinica) tri cifre, tako da se dobije broj koji ima sledeća svojstva:
– ako mu se oduzme broj 5, onda se dobija broj koji je deljiv brojem 5, ili
– ako mu se doda broj 7, onda se dobija broj koji je deljiv brojem 7, ili
– ako mu se doda broj 9, onda se dobija broj koji je deljiv brojem 9.
Koji su to brojevi?

Koji broj nedostaje?

Mozgalice - Enigmatika (98)

Radeći domaći zadatak, Vasa je uočio da je
2178×4=8712
Tj. uočio je da su činilac i proizvod napisani istim ciframa, ali u obrnutom redosledu. Posle toga je pronašao još jedan četverocifren broj koji pomnožen brojem 9 ima isto svojstvo. Pronađite ga i vi.

∗ Koliko uzastopnih prirodnih brojeva treba sabrati da bismo dobili trocifren broj sa jednakim ciframa?

Koji broj sledi?

Mozgalice - Enigmatika (99)

∗U 6 časova izjutra u nedelju gusenica je počela da se penje uz drvo. U toku dana se popne na 5 metara, a u toku noći se spusti za 2 metra. I tako i sledećeg dana. Kog dana i u koliko časova će ona biti na visini od 9 metara?

∗ Pas je pojurio za zecom koji se nalazio 150 stopa (jedna stopa je oko 30 cm) ispred njega. Pas pravi skokove od 9 stopa, dok zec istovremeno čini skokove od 7 stopa. Koliko skokova treba da napravi pas da bi stigao zeca?

∗Pred nama se nalazi gomila predmeta. Ako ih uzimamo po 3, ostaće 2 predmeta; ako ih uzimamo po 5 ostaće 3 predmeta, a ako ih uzimamo po 7 ostaće dva predmeta. Koliko je predmeta bilo na gomili?

Mozgalice - Enigmatika (100)

∗Krava košta četiri puta više nego prase i četiri puta manje nego konj. Ako je seljak potrošio 200 rubalja tako što je kupio jedno prase, dve krave i jednog konja. Koliko je koštala svaka životinja?

∗Dati su brojevi 1, 3, 4, 6. Treba da se dobije 24 koristeći samo operacije +, -, *, / i
svaki od datih brojeva jedanput.

 Izračunaj broj 393 pomoću brojeva [8, 2, 3, 6, 20, 25]

Mozgalice - Enigmatika (101)

∗Pomoću cifara 3, 6, 25, 50, 75 i 100 i osnovnih računskih operacija izračunajte broj 952. (Nije lako.)

∗Broju 725893 izbriši dve cifre da bi dobio a) najmanji, b) najveći mogući broj. Rešenje: 2893, 7893

∗Dva druga su u pošti. Prvi je kupio 3 marke, 2 razglednice i 4 koverte, a drugi 7 maraka, 5 razglednica i 10 koverti. Svi predmeti iste vrste imaju istu cenu. Odrediti cenu marke ako se zna da je prvi drugar potrosio 52 dinara, a drugi 127 dinara.

∗Zamisli jedan broj, isto toliko ti daje tvoj drug, a ja ti dajem 10. Saberi te brojeve i podeli zbir sa dva, a onda vrati drugu koliko ti je dao. Ostaje ti pet. Kako sam pogodio? Odgovor: Uvek ostaje polovina onog koliko sam ti dao.

 Izračunaj broj 5604 pomoću brojeva [2, 4, 6, 8, 37, 664]

Mozgalice - Enigmatika (102)

∗U igraonici se igra 20 dece od kojih 12 ima obuću na nogama, njih šestoro ima čarape, a njih četvoro i obuću i čarape. Koliko u ovom društvu ima bose dece?

∗Kada se od nekog broja oduzme jedan dobije se prethodni broj. Međutim, ja mogu da od broja četiri oduzmem jedan i da dobijem pet. Kako je to moguće? Kada od rimskog broja IV oduzmem jedan (I) ostaje V.

 Izračunaj broj 1070 pomoću brojeva [1, 4, 5, 3, 85, 981]

Mozgalice - Enigmatika (103)

∗Ako je 8-5=15, 7-2=10 i 13-4=36, koliko je 9-1=?

∗Otac ima 69, a sin 32 godine. Za koliko će godina otac biti dva puta stariji od sina? Odgovor:Za pet godina.

∗Od sedam trojki i odgovarajućih matematičkih znakova pokušaj dobiti rezultat 9! Rešenje:33/3-3/3-3/3=9.

Mozgalice - Enigmatika (104)

∗Poređaj na stolu u pravoj liniji tri čaše pune vode i tri prazne. Ako smeš da pomeriš samo jednu čašu, kako ćeš da dobiješ red u kojem naizmenično stoje pune i prazne čaše? Rešenje: Iz druge čaše sipaš u petu.

∗Kako bi jedan lonac napunio vodom tačno do polovine, bez ikakvog pomoćnog sredstva? Rešenje: Nagneš lonac i sipaš vodu sve dok ne počne iz njega da curi voda, sa tim da voda dosegne tačno do gornje tačke dna.

∗Bakin prvi kupac kupio je polovinu jaja i baka mu je poklonila još jedno jaje, drugi kupac je takođe kupio polovinu preostalih jaja i dobio jedno na poklon. Koliko je jaja baka iznela na pijacu, ako je postupila isto i sa trećim i četvrtim kupcem?

∗Stavi odgovarajuće matematičke znakove između brojeva da bi jednakost bila tačna 1 2 3 4 5 6 = 1. Rešenje:1+2-(3+4+5)/6=1.

Spojite ove tačke sa samo tri spojene prave linije.

Mozgalice - Enigmatika (105)

∗U četverospratnoj kući niko ne stanuje u prizemlju. Aca stanuje iznad Vlade, ali ispod Marice, a Dušan ispod Vlade. Na kom spratu stanuje svako od njih? Rešenje: Dušan, Vlada, Aca, Marica.

Izračunaj površinu osenčenog dela kruga.

Mozgalice - Enigmatika (106)

∗Auto sustiže bicikl koji je od njega udaljen 270 m. Za koliko će ga sekundi stići ako bicikl ide brzinom 18 km na čas, a auto 72 km na čas? Odgovor: 18s.

∗Jedan dečak govori drugom: „Ako ti meni daš polovinu svog novca, ja mogu kupiti jednu olovku.“Drugi dečak odgovara:“Ako ti meni daš polovinu svog novca, onda ja mogu kupiti dve olovke.“ Koliko je bilo novca kod prvog dečaka? Odgovor: Nije imao novac .

Mozgalice - Enigmatika (107)

∗Stari Grk se rodio 5.januara 30. godine pre naše ere, a umro 5.janura 30. godine naše ere. Koliko je godina živeo? Odgovor: Živeo je 59 godina.

∗Fudbalski tim je odigrao 3 utakmice: jednu je dobio, jednu igrao nerešeno i jednu izgubio.Tim je na ovim utakmicama dao tri gola i primio jedan. Kojim rezultatom je završena svaka od ovih utakmica? Odgovor: Utakmice su završene sledećim rezultatom 3:0, 0:0, 0:1.

∗Iz šahovske table izrezana su polja A1 i H8. Da li se ova novodobijena tabla može prekriti sa 31 dominom velične 1×2 (domina pokriva 2 susedna šahovska polja)?

 Izračunaj broj 618 pomoću brojeva [9, 8, 8, 3, 77, 567]

Mozgalice - Enigmatika (108)

∗Ako je neko kupio 9 olovaka, preostalo mu je 5 dinara, a ako bi hteo da kupi 13 olovaka, nedostajalo bi mu 7 dinara. Koliko dinara je imao? Rešenje: Imao je 32 dinara.

∗Nastavite niz: 2, 9, 10, 12, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, ? Rešenje: 90 (svi brojevi počinju slovom d)

Izračunaj površinu osenčenog dela kruga.

Mozgalice - Enigmatika (109)

∗Poslednja cifra jednog šestocifrenog broja je 4. Ako je premestimo na prvo mesto, tj. stavimo je ispred svih ostalih, dobićemo 4 puta veći broj od prvobitnog. Izračunajte prvobitni broj. Rešenje: 102564

∗Pero ima 10kuglica i dve vreće. Kuglice mora rasporediti tako da u jednoj vreći bude dvostruko više kuglica nego u drugoj. Kako će to napraviti, ako mora koristiti svih 10 kuglica?Rešenje:U svaku vreću će staviti po 5 kuglica pa ćestaviti jednu vreću u drugu. Prema tome u jednoj vreći će biti 5, a u drugoj 5+5=10 kuglica.

Mozgalice - Enigmatika (110)

(Video) Mozgalica s 9 šibica

∗U gradu se otvorio novi noćni klub. Problem je jedino to što malo ljudi može ući unutra. broj devet pomnožili sa brojem 8 i dobili broj 72, onda ste pogrešili. Jer među brojevima koji se nalaze sa leve strane jednakosti nedostaju brojevi 7 i 8. Ono što je izostavljeno bi izgledalo ovako:

∗Koji broj je rezultat množenja svih brojeva na tastaturi bilo kog računara?

∗Dvoje ljudi rođeno je u isti trenutak, ali imaju različiti dan rođenja.Kako je to moguće?Rođeni su u drugim vremenskim zonama (npr jedan u Pekingu, a drugi u Čikagu).

∗Koji je to broj čija je polovina za 5 veća od njegove četvrtine?

Izračunaj površinu osenčenog dela kruga

Mozgalice - Enigmatika (111)

∗Perica će za šest godina biti sedam puta stariji nego što je bio pre šest godina. Koliko Perica ima godina?

∗Predstavite broj 40 pomoću jedanaest jedinica (možete koristiti neke osnovne operacije, kao i zagrade).

∗Koji broj daje isti rezultat kada mu se oduzme jedna polovina i kada se pomnoži sa jednom polovinom?

 Izračunaj broj 2837 pomoću brojeva [9, 4, 3, 3, 43, 226]

Mozgalice - Enigmatika (112)

∗Koliko vekova ima u milion dana? Da li je od početka naše ere prošlo milion dana?

∗U prvoj korpi je 4 puta više jabuka nego u drugoj, a u drugoj ima 51 jabuka manje nego u prvoj. Koliko ima jabuka u korpama?

Izračunaj proizvod brojeva a i b.

Mozgalice - Enigmatika (113)

∗Na prvoj polici ima 37 knjiga više nego na drugoj. Šta će biti sa tom razlikom ako se 14 knjiga premesti sa prve na drugu policu?

∗Na koliko načina možete 20 čokolada da podelite dvojici dečaka?

Spojite svih 16 tačaka sa šest pravih linija.

Mozgalice - Enigmatika (114)

∗Koliko je trećina i po od 200?

∗Kako možete pomoću brojeva 3, 3, 5 i 8 dobiti broj jedan?

Mozgalice - Enigmatika (115)

∗Jedan kanal trebalo je 60 radnika da prokopa za 14 dana. Međutim, poslije 5 dana 24 radnika odu na drugo radno mjesto. Za koliko dana je prokopan kanal?

Koja je dobitna kombinacija?

Mozgalice - Enigmatika (116)

∗Koliko treba postaviti znakova “+“ između cifara 1 2 3 4 5 6 7, da bi se u zbiru dobio broj 100?

∗Pronađi rešenje.

∗Koliko će puta, u toku jednog dana, kazaljke na satu doći u položaj da obrazuju pravi ugao?

∗Sta je veće? 7% od 70 ili 70% od 7?

∗I za kraj anegdota iz života poznatog matematičara Gausa:
Postoji priča da je učitelj rekao Gausu: „Ja ću ti postaviti dva pitanja. Ako na prvo odgovoriš tačno, na drugo ne moraš odgovarati. Kaži mi koliko ima iglica na novogodišnjoj jelki?“
Gaus bez razmišljanja odgovori: „67534“.
„Kako si tako brzo izbrojio iglice?“ – upita učitelj.
„Gospodine učitelju, to je drugo pitanje, a na njega ne moram odgovarati!“ – reče Gaus.

Mozgalice - Enigmatika (117)

Pogodite naslov filma iz 1992. godine

Mozgalice - Enigmatika (118)

Pogodite naslov filma.

Mozgalice - Enigmatika (119)

Pronađi Deda Mraza sa vrećom punom para

Mozgalice - Enigmatika (120)

Loliko na slici vidite cigareta

Mozgalice - Enigmatika (121)

Zadatak od MILION dolara

Ako Ax+ By = Cz, gde su A, B, C, x, y, z pozitivni celi brojevi x, y, z su svi veći od 2, onda A, B i C moraju da imaju zajednički činilac.

Ovaj zadatak još uvek nije rešen, a prema navodima stranih medija – Američko društvo matematičara (ADM) navelo je da je ova suma novca ponuđena onom ko uspe da reši jednačinu poznatiju kao Bilova pretpostavka.

Ako je 1+4= 5, koliko je onda ???

Koji broj nedostaje u nizu?

Mozgalice - Enigmatika (122)

Koja će se posuda prva napuniti vodom ?

Mozgalice - Enigmatika (123)

Vidite li broj 205 na slici?

Mozgalice - Enigmatika (124)

Reši zadatak.

Mozgalice - Enigmatika (125)

Pronađite samo jednog medvedića koji se razlikuje od ostalih.

Mozgalice - Enigmatika (126)

Pokušajte pronaći 6 razlika.

Mozgalice - Enigmatika (127)

Možete li da nađete izlaz iz lavirinta?

Mozgalice - Enigmatika (128)

Koliko devojčica ima na slici?

Mozgalice - Enigmatika (129)

Da li se ovaj prozor nalazi na levoj ili na desnoj strani zgrade?

Mozgalice - Enigmatika (130)

Na ovoj slici skriva se jedna životinja. Vidite li je?

Mozgalice - Enigmatika (131)

Možete li pronaći konja na ovoj slici?

Mozgalice - Enigmatika (132)

Poster star 150 godina krije 16 ljudskih lica i životinja. Pokušajte da ih pronađete.

Mozgalice - Enigmatika (133)

Izbrojte sve kvadrate na slici. Kada budete sigurni da ste ih sve izbrojali, proverite da li ste u pravu na slici ispod.

Mozgalice - Enigmatika (134)

Mozgalice - Enigmatika (135)

Da li su srca iste ili različite boje?

Mozgalice - Enigmatika (136)

Koliko ima konja na slici?

Mozgalice - Enigmatika (137)

Šta nije u redu sa ovom fotografijom?

Mozgalice - Enigmatika (138)

Mozgalice - Enigmatika (139)

Šta je na ovoj slici?

Mozgalice - Enigmatika (140)

Koje boje su jagode na slici?

Koliko lubenica vidite na slici

Mozgalice - Enigmatika (141)

Mozgalice - Enigmatika (142)

Koliko ljudi vidite na slici?

Mozgalice - Enigmatika (143)

Na božićnoj ilustraciji možete pronaći asocijacije na 25 filmova!

Mozgalice - Enigmatika (144)

Možete li videti broj na slici?

Mozgalice - Enigmatika (145)

Mozgalice - Enigmatika (146)

Deca ovaj test reše za 10 sekundi, a vi?

Mozgalice - Enigmatika (147)

Šta se krije iza ove slike?

Mozgalice - Enigmatika (148)

Mozgalice - Enigmatika (149)

Mozgalice - Enigmatika (150)

Ova fotografija krije 10 ljudi. Pronađite ih.

Na slici se krije 6 ljudskih lica.Pronađite ih.

Mozgalice - Enigmatika (151)

Pronaađite više od 7 razlika.

Mozgalice - Enigmatika (152)

Pronađite 5 razlika.

Mozgalice - Enigmatika (153)

Pronađite krastavac koji nije isečen na kriške

Mozgalice - Enigmatika (154)

Mozgalice - Enigmatika (155)

(Video) Escape Room Level 236

Mozgalice - Enigmatika (156)

Mozgalice - Enigmatika (157)

Videos

1. Mozgalice 2
(Snežana Kranjec)
2. Escape Room Level 153
(A S)
3. Mozgalice za pametne glavice 1
(ArtreaGames)
4. Escape Room Level 127
(A S)
5. Escape Room Level 114
(A S)
6. Escape Room Level 134
(A S)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Dan Stracke

Last Updated: 05/08/2023

Views: 6540

Rating: 4.2 / 5 (63 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Dan Stracke

Birthday: 1992-08-25

Address: 2253 Brown Springs, East Alla, OH 38634-0309

Phone: +398735162064

Job: Investor Government Associate

Hobby: Shopping, LARPing, Scrapbooking, Surfing, Slacklining, Dance, Glassblowing

Introduction: My name is Dan Stracke, I am a homely, gleaming, glamorous, inquisitive, homely, gorgeous, light person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.